مشخصات فیزیکی

وزن (گرم)
808
طول (میلیمتر)
376
ضد آب
قطر تیوپ مرکزی (میلیمتر)
30
قطر قسمت چشمی دوربین (میلیمتر)
43
قطر قسمت شیء دوربین (میلیمتر)
65

مشخصات فنی

بزرگ‌نمایی
4 الی 14
قطر عدسی شیء موثر (میلیمتر)
56
قطر مردمک خروجی (میلیمتر)
3.6 روی بزرگنمایی 14
میدان دید افقی (متر/1000 متر)
22.3
فاصله راحتی چشم (میلیمتر)
80 الی 90
حداقل فاصله بدون پارالکس (متر)
24
میزان جابجایی کلیک (عمودی - سانتیمتر / 100 متر)
273
میزان جابجایی کلیک (افقی - سانتیمتر / 100 متر)
191
واحد جابجایی هر کلیک
7

بررسی اجمالی

تولید جدید نایت فورس
با رتیکل MOAR

فروشگاه لوازم شکار و طبیعت گردی قوچ

Top